Södra Åsarps kyrka

kyrkobyggnad i Tranemo kommun

Södra Åsarps kyrka är en kyrkobyggnad i Södra Åsarp i Tranemo kommun. Den tillhör sedan 2014 Länghems församling (tidigare Södra Åsarps församling) i Göteborgs stift.

Södra Åsarps kyrka
Kyrka
Södra Åsarps kyrka i maj 2013
Södra Åsarps kyrka i maj 2013
Land Sverige Sverige
Län Västra Götaland län
Trossamfund Svenska kyrkan
Stift Göteborgs stift
Församling Länghems församling
Bebyggelse‐
registret
21300000003124

Kyrkobyggnaden

redigera

Kyrkan är uppförd i sten i romansk stil, troligen under senare delen av 1100-talet. Kyrkans äldsta delar är långhuset och det lägre, i öster rakt avsmalnande koret. Under 1800-talet uppfördes ett vapenhus av trä vid västra gaveln. Långhusets innertak har tunnvalv av trä. Korets har däremot ett tunnvalv av sten samt en fönsteröppning i söder med ursprunglig form och en nisch i norra korväggen.

Kyrkan restaurerades 1928 och då uppfördes en sakristia i norr och året därpå tillkom en glasmålning i korets östra fönster utförd av Albert Eldh. Ytterligare en omfattande invändig renovering företogs 1933 under ledning av länsarkitekten Allan Berglund varvid den tidigare raserade triumfbågen återställdes mellan långhuset och koret. Ny bänkinredning tillkom och en ny värmeanläggning installerades och 1940 även elektrisk uppvärmning. En större restaurering genomfördes 1953 då kalkmålningarna konserverades och bänkinredningen målades om.

Kalkmålningar

redigera
 
Passionshistorien, tidigt 1400-tal.

I koret finns kalkmålningar från tidigt 1400-tal med motiv som återger nio scener ur passionshistorien. Även i långhuset finns omfattande, men fragmenterade, målningar som i arkadscener skildrar Jesu brandom. En teori är att de tillkommit då kyrkan smyckades inför det förestående bröllopet i januari 1407 på den närliggande borgen Opensten mellan Ture Stensson (Bielke) och Birgitta Abrahamsdotter (Tjurhuvud).[1]

Klockstapel och klockor

redigera

Nordost om kyrkan står en klockstapel av trä. Den enda klockan är av en senmedeltida normaltyp utan inskrifter.[2]

  • Dopfunten av sandsten är troligen från 1100-talets senare hälft. Den är tillverkad i ett stycke och 90 cm hög. Cuppan är cylindrisk med ett nedtill konkavt skaft, som på mitten har ett trefasat band. Överst ett utsparat band. Livet är utsmyckad med figurscener som inte är indelade och som återger: krucifix där Kristus trampar på den onde, två odjur med ryggarna mot varandra, ytterligare två odjur och en fågel, ett vandrande odjur samt ytterligare ett mindre odjur. Alla är återgivna i plattrelief. Uttömningshål saknas. Mycket välbevard, fast något skev.[3]
  • Predikstolen, som sattes upp 1744, är tillverkad av bildhuggaren Anders Ekeberg från Gränna.
  • Kalk med tillhörande paten som kan dateras till sent 1300-tal.

Orgelns stumma fasad härstammar från 1913 års orgel, byggd av Anders Petter Loocrantz. Verket är tillverkat 1987 av Hammarbergs Orgelbyggeri AB och har sju stämmor fördelade på manual och pedal.[4]

Referenser

redigera
  1. ^ Hernfjäll, Viola (1993). Medeltida kyrkmålningar i gamla Skara stift. Skrifter från Skaraborgs länsmuseum, 0349-4829 ; 16. Skara: Skaraborgs länsmuseum. sid. 61-66. Libris 7753056. ISBN 91-85884-71-5 
  2. ^ Åmark, Mats (1960). Sveriges medeltida kyrkklockor : bevarade och kända klockor. Stockholm: Almqvist & Wiksell. sid. 258. Libris 487090 
  3. ^ Hallbäck, Sven Axel (1966). Medeltida dopfuntar i Sjuhäradsbygden. Borås: De sju häradernas kulturhistoriska förening. sid. 79ff, 114, 180. Libris 22495213 
  4. ^ Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008. https://orgeldatabas.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=9&u=1&f=335&l=sv&sectsel=detail&id_nr=3716. Läst 22 september 2018. 

Vidare läsning

redigera
  • Nisbeth, Åke (19). ”Södra Åsarps kyrka”. Från Borås och de sju häraderna (Borås : De sju häradernas kulturhistoriska förening) 1964 (19),. ISSN 0347-2477.  Libris 3681236

Externa länkar

redigera