Öppna huvudmenyn
Södertälje vattentorn, 2017.

Södertälje hamns vattentorn är ett före detta vattentorn nära Södertälje hamn och tågstationen Södertälje Södra i Södertälje kommun, Stockholms län. Byggnaden är sedan 1986 ett lagskyddat Byggnadsminne. Tornet är lätt synligt intill motorvägspåfarten från E20 till E4.

ByggnadsbeskrivningRedigera

Tornet uppfördes ungefär samtidigt med stationsbyggnaden för Södertälje Södra. Båda byggnader ritades av SJ:s chefsarkitekt Folke Zettervall och stod färdiga omkring 1920. Vattentornet gavs en stram och enkel utformning. Det uppfördes med samma typ av tegel som stationshuset och avslutades upptill av en åttkantig huv som vilar på en takgesims. Tornets kompakta muryta genombryts endast på ett fåtal ställen av små fönstergluggar och en dörr med bågformad överdel. Tornets överdel markerades av åtta runda fönster på var sida under takgesimsen. Till stationsbebyggelsen hörde ursprungligen, utöver stationshuset och vattentornet, även sex bostadshus, en smedja samt en verkstadsbyggnad.

KällorRedigera