Söderbergska handelspriset är ett vetenskapligt pris i Sverige, instiftat 1988.

Priset utdelas av Torsten Söderbergs stiftelse i samarbete med Svensk Handel och Handelshögskolan i Stockholm. Prissumman är 500 000 kronor och tilldelas den som genom framstående teoretiska eller praktiska insatser bidragit till utvecklingen inom distributionsområdet i vid bemärkelse.

Priset kan tilldelas såväl den som genom forskning lämnat väsentliga bidrag till utvecklingen inom distribution och marknadsföring som den som genom innovativt tänkande och affärsbegåvning utvecklat en bärande affärsidé eller effektiviserat varuhanteringen. Insatser för att höja handelns status kan också komma ifråga. Priset kan också tilldelas en person såsom företrädare för ett företag som utvecklat projekt av väsentlig betydelse för utvecklingen av distribution och marknadsföring.

Bland mottagarna av priset märks Nils-Erik Wirsäll, Lars-Gunnar Mattsson, Claes-Robert Julander, Jan Ramberg, Robert af Jochnick, och Magnus Söderlund.

PristagareRedigera

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

WebbkällorRedigera