Sångböcker för söndagsskolan är psalmsamlingar avsedda för söndagsskolans verksamhet. Till skillnad från samfundens egna psalmböcker innehåller de sånger avsedda för barn och ungdomar, utifrån sin tids norm. Det framgår av vissa förord att man med verslängd och urval av verser beaktat barnens behov av andra slags texter och framför allt inte för långa. 1882 skriver man att gundsatserna för sammanställningen var bland annat "dels att ur längre sånger endast upptaga ett mindre antal verser, för att icke sången tilläfventyrs genom sin längd må blifva för barnet tröttande, dels att endast upptaga sånger, fullt lämpade för barnets fattningsförmåga, på grund hvaraf många i sig sjelf mycket goda sånger uteslutits".

Samfunden har givit ut egna sångböcker i viss mån, men också över tiden samarbetet kring revideringar av tidigare utgivna titlar som därmed ofta erhållit en helt ny titel även om innehållet i stort sett är detsamma.

Exempel på sångböcker för söndagsskolan redigera

Med uppgifter om utgivande/medverkande samfund samt eventuella namnbyten därav (sorterade efter första upplagans utgivningsår).

  • Barnsoldaternas sångbok 1890 gavs ut av Frälsningsarmén med flera olika namn senare.

Exempel på sångböcker för ungdomsverksamheten redigera

Med uppgifter om utgivande/medverkande samfund samt eventuella namnbyten därav (sorterade efter första upplagans utgivningsår).

Källor redigera

  • Oscar Lövgren Psalm och Sånglexikon 1964.
  • Nämnda sångböcker i de fall de funnits att tillgå