Sällskapet för moderata kvinnors historia

Sällskapet för Moderata Kvinnors Historia (MKH) bildades år 2001 med syftet att sprida kunskap om moderata kvinnors insatser genom att initiera, stödja och stimulera forskning, bidra till att sprida skrifter och på olika sätt hålla kunskapen om moderata kvinnors arbete levande.

Berättar ingen vet man inte att det har hänt! Den ingen talar om glöms bort!

Historikern och forskaren fil. dr. Stina Nicklasson är Sällskapets förebild och inspiratör.

2011 firades att det är 100 år sedan Moderata Kvinnoförbundet i Stockholm bildades och Sällskapets 10 år.

Sällskapets första ordförande var Ingegerd Troedsson, därefter hedersordförande. Nuvarande ordförande är Ann-Cathrine Haglund

BibliografiRedigera

I Moderata pionjärer. Kvinnor i politiskt arbete 1900 – 2000. presenteras ett antal kvinnor som gjort en insats för den moderata politiken på olika områden i hela Sverige. De beskrivs, intervjuas eller skriver om sig själva. De olika kapitlen varierar i form, längd och innehåll.

1909 beslöts att kvinnor fick väljas in i fullmäktigeförsamlingar i Sverige. I Moderata kvinnor i stad och kommun efter 1909 uppmärksammar Sällskapet detta genom att lyfta fram några av de tidiga moderata kvinnorna i kommunerna, deras bakgrund och vad de åstadkom.

  • Ann-Cathrine Haglund, Ingrid Erneman, Ann-Marie Petersson, red (2012). Moderat föregångare,inspiratör och förebild - Britt Mogård till minne. Stockholm: Sällskapet för moderata kvinnors historia. ISBN 978-91-637-1379-8

2012 skulle Britt Mogård ha fyllt 90 år. Under sommaren avled hon och Sällskapet för Moderata Kvinnors Historia gav ut en minnesbok till hennes födelsedag. 16 författare minns Britt Mogård som riksdagsledamot, Statsråd, Landshövding och framförallt som ordförande för Moderata kvinnoförbundet.

  • Ann-Cathrine Haglund, Ingrid Erneman, Ann-Marie Petersson, red (2014). Moderat med klubba, grep och penna - Fru Talman Ingegerd Troedsson. Stockholm: Sällskapet för moderata kvinnors historia. ISBN 978-91-637-4878-3

Externa länkarRedigera