Sällskapet Damernas Concordia i Örebro

är ett litterärt sällskap för kvinnor i Örebro

Sällskapet Damernas Concordia i Örebro är ett litterärt sällskap för kvinnor i Örebro. Sällskapet bildades 1896 av kvinnor vars äkta män tillhörde Sällskapet Concordia. Detta sällskap är ett litterärt sällskap för enbart män och som bildats 1862.

HistorikRedigera

Initiativtagare till bildandet av sällskapet var fru Stina Swartling, friherrinnan Emelie Montgomery-Cederhielm, fru Hilma Helling, fru Jenny Kristina Lené och fru Edla Lindman. Damernas Concordia blev snart helt fristående från Sällskapet Concordia och damer utan kontakt med Sällskapet Concordia valdes in som medlemmar. Den första tiden i sällskapets historia träffades man i hemmen, drack thé och idkade högläsning under det att man handarbetade. Från omkring 1917 medverkade medlemmarna med föredrag – oftast i litterära ämnen. Sällskapet växte och hemmiljön blev för trång varför man istället fick hyra lokal för sällskapets sammankomster vid Margareta HushållsskolaJärntorget i Örebro.

Damernas Concordia idagRedigera

Damernas Concordia träffades före 1961 var fjortonde dag på fredagar. Numera träffas medlemmarna på torsdagarna en gång i månaden från september till maj. Alltsedan 1971 är sällskapets hemvist Margareta Festvåning som är sprungen ur Margareta Hushållsskola och ligger på Drottninggatan mitt i centrala Örebro.

Sällskapet leds av en styrelse på sju personer. Ordförande väljs på ett år och resten av styrelsen väljs på två år. Nya medlemmar väljs numer in två gånger per år (tidigare en gång per år). Antalet medlemmar var 113 år 2014. Ordförande för Damernas Concordia i Örebro sedan 2016 är Gunilla Hammarland.

Motsvarande föreningar för damer på andra håll i landet med likartade program är Damsällskapet Concordia i Uppsala. Detta sällskap bildades 1919 av två örebrokvinnor som flyttat till Uppsala, saknat Damernas Concordia i Örebro, och därför beslutat att starta ett likartat sällskap i Uppsala. Sällskapet Nya Idun i Stockholm bildades 1885. I Malmö finns Malmö Damsällskap som bildades 1903. I Göteborg finns Sällskapet Gnistan som är ett sällskap som bildades 1878 för enbart män, men i vilket kvinnor kan väljas in sedan 1981.

ReferenserRedigera

  • Damernas Concordia i Örebro, Örebro 2003.