Säkerhetsskydd är skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota ett lands säkerhet.

Se ävenRedigera