Ryssland har ett antal autonoma distrikt eller okrug, och dessa har ett visst självstyre. Distrikten räknas som självständiga federationssubjekt, men ingår ofta i en delrepublik eller en oblast och jämställs storleksmässigt med ett distrikt, eller andra administrativa enheter på nivå 3. Ryssland har sedan 2008 4 autonoma okruger, sedan ett par stycken upplösts efter folkomröstningar.

Autonomous districts of Russia.png
  1. Tjuktjien
  2. Chantien-Mansien
  3. Nentsien
  4. Jamalien (Jamalo-Nentsien)

Se ävenRedigera