Rubus arcticus (stipendium)

kulturstipendium utdelat av Norrbottens läns landsting

Rubus arcticus är Region Norrbottens konst- och kulturstipendium.

Stipendiet är ett utvecklingsstipendium och har delats ut årligen sedan 1995 till yrkesverksam kulturskapare som tillför länet betydelsefulla kunskaper. Totalt 400 000 kronor fördelas på fyra stipendier.

Region Norrbotten delar också årligen ut ett heders- och förtjänststipendium på 50 000 kronor till en kulturskapare med anknytning till länet som gjort betydelsefulla insatser av hög kvalitet samt ett idrottsstipendium och idrottsledarstipendium på 50 000 respektive 30 000 kronor.[1]

Rubus arcticus är det latinska namnet för åkerbär, Norrbottens landskapsblomma.

Stipendiater i urval redigera

Källor redigera

Noter redigera

Externa länkar redigera