Rozites var ett släkte svampar som sedan 2002 ingår i släktet spindlingar.

Rimskivling räknades förr till släktet Rozites.