Roundup

glyfosatbaserat totalbekämpningsmedel
Se även: Roundup, Montana

Roundup är ett glyfosatbaserat totalbekämpningsmedel med låg akut giftighet som tillverkas av kemiföretaget Monsanto. Det används ofta i jordbruket för att bekämpa kvickrot. År 2007 såldes 681,9 ton aktiv substans glyfosat i Sverige enligt Kemikalieinspektionen.[1]


Historik och användningRedigera

I USA har Monsanto lanserat en rad genetiskt modifierade växtsorter som är "Roundup ready". På fält besådda med utsäde som är resistent mot glyfosat kan man spruta roundup i växande gröda.

Glyfosat klassificerades som sannolikt cancerframkallande av Världshälsoorganisationens cancerforsknings-institut IARC, i en artikel publicerad i The Lancet 20 mars 2015,[2] baserad på studier i USA, Sverige och Kanada.[3] Dock motsades detta i en senare rapport från ett gemensamt möte i maj 2016 mellan FN-organen WHO och FAO. Där drogs slutsatsen att glyfosat inte är cancerframkallande för människor via kosten. [4] Även Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, har dragit slutsatsen att glyfosat troligen inte är cancerogent.[5]

KällorRedigera