Roterdörr eller karuselldörr är en typ av dörr som typiskt består av roterande dörrblad som hänger på en roterbar vertikalaxel, vanligtvis med en rund inkapsling.

en roterdörr i Turkiet