Rotel är en avdelning eller sektion inom en organisation.

Begreppet rotel används bland annat i Sverige av Stockholms stad och av Polisen.

Se även redigera