Öppna huvudmenyn

Rosa Meyer, känd som "mamsell Rose", född 1795, död efter år 1882, var en svensk restaurangägare, verksam i Stockholm. Hon var en känd gestalt i Stockholm under 1800-talets första hälft och drev 1818-1848 ett schweizeri som på den tiden var en samlingsplats för militärer och manliga konstärer i Stockholm.

Hon var från början anställd hos gatulikörförsäljaren Pohl den äldre från Königsberg, som år 1815 inredde ett "schweizeri" i en fd kolbod "innanför den stora förstugan" på Arsenalsgatan, och därefter ännu ett schweizeri i en lägenhet på Arsenalsgatan n:o 10 mitt emot Operan. Rosa Meyer drev Pohls schweizeri i tjugofem år, övertog det slutligen själv år 1843, och drev det sedan ytterligare fem år själv under eget namn. Hon

"Pohls lägenhet vid Arsenalsgatan förestods omkring tjugufem år af mamsell Rose (Rosa Meyer), ett älskvärdt fruntimmer, omtyckt af de många kunderna och alltid :vänligt och tillmötesgående mot hvar och en som bad henne anskaffa teaterbiljetter, hvilket hon med största beredvillighet åtog sig utan någon ersättning. :»Mamsell Rose» lefver ännu och är nu 87 år. Hon har mycket att förtälja från den tid, då hufvudstadens hela manliga konstnärsverld, och främst deribland kungl. :teaterns konstnärer, i förening med unga officerare och andra glada stockholmare besökte Pohls schweizeri samt sedan hon sjelf, 1843, öfvertog lägenheten för :egen räkning och innehade den i fem år. I ungefär tre årtionden skänkte hon i kaffe, punsch och likörer, sålde konfekt och gaf ett vackert småleende på köpet.
En tid hade hon till medhjelperska en vacker blondin, fru Söderström. Dessa två skötte om somrarne under lägret Pohls kafé på Ladugårdsgärdet och voro bägge :mycket omtyckta af officerarne. En sommar tågade hela kadettkåren, efter slutadt läger, upp till kafét och uttryckte sin tacksamhet genom afsjungandet af den :bekanta, då nya visan: »Fru Söderström, fru Söderström och lilla mamsell Rose».

Rosa Meyer överlät år 1848 sin verksamhet på "mamsell Thunberg", som spelade samma roll som hon i Stockholm och drev verksamheten till dess upplösning.

KällorRedigera