Roms katakomber är antika kristna begravningsplatser i närheten av Rom. Det finns för närvarande drygt fyrtio kända katakomber, med rum åt runt två miljoner kroppar. Bland de mest berömda återfinns:

Målning från 'Sankt Calixtus katakomber: Fisken är en symbol för Kristus medan brödet symboliserar nattvarden.
En procession i Sankt Calixtus katakomber, målning av Alberto Pisa 1905.

De tidiga kristna och samtida judar begravde sin döda i underjordiska (6,7 till 19,8 meter under markytan), labyrintiska tunnelsystem utanför Rom. Detta bruk var inte en följd av kristendomsförföljelser, utan de kristna följde sin tids lagar som förbjöd begravning innanför stadens murar. Att de tidiga kristna genom sin tro på uppståndelsen inte ville kremera sina döda likt romarna utgör ytterligare en anledning till att gräva och efter behov utvidga dessa underjordiska begravningsplatser.

Då många helgon kom att jordas i dessa underjordiska rum, blev katakomberna med tiden helgedomar och pilgrimsmål. I samband med att kristendomen kom att accepteras år 313 under kejsar Konstantin den stores regeringstid uppfördes kapell och andra kyrkohus ovanför de gravar som tillhörde viktiga personer, såsom martyrer och helgon. Då goter, longobarder och vandaler invaderade Rom år 410, förstördes och plundrades både kyrkorna och katakomberna, som därefter började förfalla. I hopp om att bevara kvarlevorna från viktiga personer började insamling av ben, som istället installerades i gravrum under kyrkor, medan katakomberna under 1100-talet föll helt i glömska, för att återupptäckas först år 1578. Detta har givit upphov till att Roms katakomber idag är mer eller mindre tomma med avseende på ben.

Sankt Calixtus katakomber återfanns 1849 av arkeologen Giovanni Battista de Rossi vid en utgrävning.

KällorRedigera

Vidare läsningRedigera

  • Centerwall, Julius (1881). Romas kristna katakomber. Ur vår tids forskning, 99-0237569-3; 27. Stockholm. Libris 251450 
  • Lietzmann, Hans (1935). Från fornkyrkan: nyare fynd och forskningar. Olaus Petri-föreläsningar hållna vid Uppsala universitet, 99-1589125-3; N.F., 1. Stockholm: Diakonistyrelsen. Libris 1347753 
  • Lindroth, Ludvig (1924). Gammalt och nytt från Roms kristna katakomber.. Stockholm: Diakonistyrelsen. Libris 1486866 
  • Pergola, Philippe (2002) (på engelska). Christian Rome: Early Christian Rome Catacombs and Basilicas. Roma: Vision. Libris 8875172. ISBN 88-8162-101-0 

Externa länkarRedigera