En skymt av den moderna synagogan
Tempietto del Carmelo

Roms getto var ett område i Rom där den judiska befolkningen var hänvisade att bo. Det var beläget inom det område som idag avgränsas av Via del Portico d'Ottavia, Lungotevere dei Cenci, Via del Progresso och Via di Santa Maria del Pianto i närheten av Tibern, Marcellusteatern samt Octavias portik.

Området mellan portiken och floden blev på medeltiden centrum för den judiska kolonin, judarna hade tidigare varit hänvisade till stadsdelen Trastevere. År 1555 inrättade påven Paulus IV ett getto på platsen. Han lät uppföra en mur, som sträckte sig från Ponte Fabrizio till Octavias portik, utmed Via del Portico d'Ottavia och sedan längs nuvarande Via del Progresso ned till floden. Det fanns från början bara två portar, men antalet ökades senare.

Gettot utvidgades norrut i början av 1800-talet, men avskaffades 1848. Hela områden jämnades med marken på 1880-talet i samband med regleringen av Tibern, och moderna kvarter med breda gator ersatte den gamla kyffiga bebyggelsen. Den stora synagogan, ritad av Osvaldo Armanni och Vincenzo Costa, i så kallad assyrisk-babylonisk stil stod färdig 1904.

Flera av Roms allmänt sett förnämsta restauranger ligger i det forna gettot, exempelvis Giggetto al Portico d'Ottavia och Al Pompiere.