Romerska provinser

territoriella och administrativa enheter i romerska riket
Romerska riket
Historia
Organisation
Kultur
Hitta fler artiklar i Romportalen

En romersk provins (latin: provincia, pl. provincae) var det romerska rikets största territoriella och administrativa enhet av de områden man kontrollerade utanför Italiska halvön.

En provins styrdes av en ståthållare som var antingen en före detta konsul, som då hade titeln prokonsul, eller en före detta praetor som då hade titeln propreator. Ståthållaren var tillsatt sitt ämbete för en period om ett år. Ett senare undantag från denna regel var provinsen Egypten som Augustus inkorporerade i riket efter Kleopatras död och som styrdes av en guvernör av betydligt lägre rang.

Ståthållarna tilldelades sina provinser i början av året, antingen genom lottdragning eller, i synnerhet när det handlade om provinser som drabbades av invasioner eller uppror, genom direkt tillsättning. I det senare fallet var det i allmänhet erfarna och betrodda prokonsuler eller propreatorer som tillsattes.

Antalet legioner i en provins varierade efter behov. Till exempel hade Lusitania 14 e.Kr. ingen permanent legion över huvud taget samtidigt som Germania Inferior vid den oroliga gränsen längs med floden Rhen härbärgerade fyra legioner. De mest problematiska provinserna var de mest begärliga bland proconsulerna eftersom oroligheter betydde krig och krig betydde möjlighet till plundring och slavar som kunde säljas med god förtjänst.

Sicilia (dagens Sicilien) blev den första romerska provinsen 241 f.Kr. efter att ha erövrats under det första puniska kriget (264-241 f.Kr.).

Därefter varierade både antalet provinser och storleken på dem med tiden. Pannonien och Moesia delades till exempel upp i mindre provinser för att garantera att en enda guvernör inte fick kontroll över för mycket makt.

Den romerska republiken slutade i det inbördeskrig som ledde fram till den period som brukar kallas principatet. Under denna period tillsatte kejsar Augustus och hans efterträdare ståthållare i provinserna längs med imperiets mest omstridda gränser. Dessa provinser blev kejserliga romerska provinser. De övriga provinserna var senatsprovinser där ståthållarna tillsattes av senaten.

Romerska provinser år 120Redigera

 1. Achaea
 2. Aegyptus
 3. Africa
 4. Alpes Cottiae
 5. Alpes Maritimae
 6. Alpes Poeninae
 7. Arabia Petraea
 8. Asia
 9. Baleares
 10. Bithynia et Pontus (Bithynia och Pontus)
 11. Britannia
 12. Cappadocia
 13. Cilicia (Kilikien)
 14. Creta et Cyrene (Cyrenaica och Kreta)
 15. Cyprus
 1. Dacia
 2. Dalmatia
 3. Epirus
 4. Galatia
 5. Gallaecia
 6. Gallia Narbonensis
 7. Gallia Aquitania
 8. Gallia Belgica
 9. Gallia Lugdunensis
 10. Germania Inferior
 11. Germania Superior
 12. Hispania Baetica
 13. Hispania Tarraconensis
 14. Italia
 15. Iudaea
 16. Lusitania
 17. Lycia
 1. Macedonia
 2. Mauretania Caesarensis
 3. Mauretania Tingitana
 4. Moesia Inferior
 5. Moesia Superior
 6. Noricum
 7. Numidia
 8. Pannonia Inferior
 9. Pannonia Superior
 10. Pontus et Bithynia (Pontus och Bithynia)
 11. Raetia
 12. Corsica et Sardinia
 13. Sicilia
 14. Syria
 15. Thracia

KällorRedigera

 • Cæsar, Julius. Inbördeskriget Stockholm: Norstedts, översättn. Ingemar Lagerström 2007

Externa länkarRedigera