Rogenmorän är bågformiga kullar som ligger vinkelrätt mot inlandsisens rörelseriktning[1]. Inom geomorfologin betecknas moränformen som "glacial deformationsform". Den finns bland annat vid, och har fått sitt namn av, Rogenområdet i Härjedalen. Det finns även omfattande områden med Rogenmorän vid Gäddede i Jämtland.

Rogen i Västra Härjedalen. Rogenmoränerna är åsarna som är åtskilda av små sjöar vid den större sjön

ReferenserRedigera