Rogatio

typ av engelsk språk resonemang

Rogatio (anthypophora), ett begrepp inom retoriken. Rogatio är en fråga som talaren själv besvarar i direkt anslutning till att frågan ställs. Svaret kan innehålla resonemang som neutraliserar eventuella motargument.

ExempelRedigera

-Skulle detta vara ett exempel på en rogatio? Ja, så är fallet!