En roddbåt är en mindre båt som framdrivs med åror på sidorna av farkosten.

Roddbåt
Roddbåtar vid Holte

Under rodd sitter roddaren vanligtvis på en toft[1] (på en galär "roddarbänk") med ansiktet vänt mot aktern. Sitter två man på varje toft, roende med var sin åra, säges båten ha dubbelrodd; har däremot båten en roddare på toften, säges båten ha enkelrodd. När roddbåtar byggs med en bred akterspegel som är avsedd för utombordsmotor förändras båtens egenskaper; den blir mer tungrodd eftersom bärigheten prioriteras.

För tävlingsbruk finns extremt långsmala, lätta och snabba farkoster för en, två, fyra eller åtta roddare. I tävlingsrodd sitter roddaren på ett rörligt rullsäte, en slejd (släde), vilken engagerar ben och benmuskler i roddraget.

Bildgalleri redigera

Källor redigera

Fotnoter redigera

Externa länkar redigera