Rockwell Collins, Inc. är ett stort USA-baserat internationellt företag med huvudkontor i Cedar Rapids, Iowa, USA, som förser avionik och informationsteknologi system, lösningar och tjänster till myndigheter och flygplanstillverkare.