Robotsystem 23 BAMSE

svenskt luftvärnsrobotsystem

Robotsystem 23 BAMSE (Bofors Advanced Missile System Evaluation), även benämnt Luftvärnssystem 23, är ett markbaserat luftvärnsrobotsystem med medellång räckvidd. Det fyller luckan i räckvidd som lämnas mellan närluftvärnet Robotsystem 90 och Robotsystem 70 och höghöjdssystemen Robotsystem 97 och Robotsystem 103. Systemet består av en underrättelseenhet, UndE23 samt en eller flera eldenheter, EldE23, laddade med sex robotar var.

Robotsystem 23 BAMSE
(Luftvärnssystem 23)

Typ Luftvärnsrobot
Ursprungsplats Sverige Sverige
Tjänstehistoria
I tjänst 2019-
Använts av Sverige
Produktionshistoria
Konstruerad 1993-
Producerad UndE23: 2000-
EldE23: 2003-
Tillverkare Saab Bofors Dynamics
Enhetskostnad 25 Mkr
Specifikationer
Patronvikt ca 85 kg
Maximal räckvidd 20 km
Stridsspets Förfragmenterad
Detonationsmekanism Direktanslag eller zonrör

Lastkapacitet EldE23: 6 robotar
Maximihöjd 20 km
Hastighet Mach 3+ (max)
Styrsystem kollimationsstyrd (siktlinjesstyrd) realiserad med kommandostyrning från eldledningsradarn[1] (radarstyrd, Ka-band)
Avfyrningsplattform EldE23

Historik redigera

Systemet började utvecklas 1993 av dåvarande Ericsson Microwave Systems AB (Numera Saab Surveillance) och dåvarande Bofors AB (Numera Saab Dynamics AB). Saab Dynamics AB har det övergripande ansvaret för systemet och utvecklar och tillverkar eldenheten EldE23. Saab Surveillance utvecklar och tillverkar underrättelseenheten UndE23 samt eldenhetens eldledningsradar. Första versionen av UndE23 stod klar år 2000, medan EldE23 blev klar under 2003.

Underrättelseenheten UndE 23 redigera

 
UndE23, Le Bourget Air Show 2007.

UndE 23 har en centralspaningsradar tillhörande Giraffe-familjen av radarsystem, som opererar på C-bandet som ger operatören en tredimensionell bild av omgivningen. Underrättelseenheten sammanställer läget utifrån information från den egna radarn, från stridsledningssystemet StriC, luftlägesinformationssystemet LuLIS och/eller andra radarstationer. Informationen bearbetas och mål rangordnas och prioriteras utifrån hotbild och anvisas sedan till lämplig eldenhet med hänsyn till läge, terrängbild och laddstatus.

UndE 23 kan även fungera som spaningsstation för Robotsystem 70, 90 och 97 HAWK.

Eldenheten EldE 23 redigera

EldE 23 är en robotvagn som kan bogseras av valfritt dragfordon. Inuti vagnen finns plats för två operatörer, stridsledare och skytt, och på vagnens tak finns en lavett med plats för sex skjutklara robotar. På taket finns även en 8 meter hög fällbar mast som håller eldledningsradar och IR-kamera. Radarn som opererar på Ka bandet mäter in både mål och roboten, eldledningsdator räknar ut styrkommandon för roboten som sänds till roboten med hjälp av radarn. EldE 23 får måldata från underrättelseenheten UndE 23, men kan även operera oberoende om det krävs. Lavetten kan laddas om i fält.

Användning inom Försvarsmakten redigera

Försvarsmakten började utbilda värnpliktiga vid Luftvärnsregementet (Lv 6) på robotsystemet under 2008. Dock kom systemet ej att upptas till att ingå i insatsorganisationen, utan det används endast som demonstratorförband.[2]

Den 1 juli 2019 förstärktes luftförsvaret av Gotland genom att 18. stridsgruppen tillfördes systemet, efter ett beslut av överbefälhavare Micael Bydén. Systemet förbandssattes efter att ingått i förbandsreserven (demonstratorförband). Bakgrunden till överbefälhavarens beslut var "en snabb lösning för att här och nu kunna möta en ny hotbild".[3]

Den 16 mars 2021 meddelade Försvarsmakten att enheterna i Robotsystem 23 genomgått tester och service hos Saab i Karlskoga och på nytt återinförs i Försvarsmakten för att placeras på Gotland.[4]

Den 25 april 2023 meddelade Försvarsmakten att systemet var infört och hade använts framgångsrikt skarpt den 24 april 2023. [5]

Kritik redigera

Robotsystem 23 BAMSE fick kritik[när?] för namnvalet av Maria Ermanno från Svenska freds- och skiljedomsföreningen och seriefiguren Bamses författare Rune Andréasson. Andréasson skrev i ett brev till Svenska freds- och skiljedomsföreningen: "Att ge ett vapen namn associerande till en barnens figur som i decennier har stått för icke-våld, tolerans och solidaritet vittnar om en sådan omdömeslöshet, att man inte heller i övrigt kan hysa tilltro till vapenindustrin". Ermanno skrev en debattartikel i Aftonbladet 24 januari 2000 i samma ämne och vädjade om att man borde ge robotsystemet ett annat namn, och på så vis "ge Rune rätt postumt".[6]

Referenser redigera

Noter redigera

  1. ^ ”FOI-R--2537--SE” (metodrapport). Totalförsvarets forskningsinstitut. foi.se. juni 2008. sid. 7. https://www.foi.se/rest-api/report/FOI-R--2537--SE. Läst 10 maj 2023. 
  2. ^ Försvarsmakten (2008-05-08) [1] Läst 30 november 2014
  3. ^ Försvarsmakten. ”Fast luftvärn på Gotland”. Försvarsmakten. https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2019/07/fast-luftvarn-pa-gotland/. Läst 1 juli 2019. 
  4. ^ Försvarsmakten. ”Luftvärnet på Gotland blir starkare”. Försvarsmakten. https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/03/luftvarnet-pa-gotland-blir-starkare/. Läst 21 mars 2021. 
  5. ^ Försvarsmakten. ”Första skarpskjutningen med Robot 23 på Gotland”. Försvarsmakten. https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2023/04/forsta-skarpskjutningen-med-robot-23-pa-gotland/. Läst 26 april 2023. 
  6. ^ Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen (2000-01-24) Hedra Bamsefar - Byt namn på Boforsrobot! Arkiverad 18 februari 2005 hämtat från the Wayback Machine. Läst 27 juli 2009

Externa länkar redigera