Robert Andrén

svensk ämbetsman
För finansmannen, se Robert Andreen.

Robert Andrén är en svensk ämbetsman och sedan 2018 generaldirektör för Energimyndigheten.

Andrén har en fil. lic. i biologi och genetik.[1] Han har bland annat varit länsråd vid Länsstyrelsen i Värmland och haft chefspositioner vid Naturvårdsverket samt Jordbruksdepartementet, senare Landsbygdsdepartementet.

Han tillträdde i augusti 2015 som departementsråd och chef för energienheten vid Miljö- och energidepartementet, där han bland annat arbetat med genomförandet av 2016 års energiöverenskommelse.[2]

Andrén tillträdde den 1 september 2018 som generaldirektör för Energimyndigheten.

ReferenserRedigera

Företrädare:
Erik Brandsma
Generaldirektör för Energimyndigheten
2018
Efterträdare:
Innehar fortfarande posten