Riskneutral värdering är en metodik för att värdera finansiella derivat. Värderingsmodellen utformas som om världen skulle vara riskneutral, även om detta inte är fallet. Värderingen av ett derivat i den riskneutrala världen och en riskavert värld ger nämligen teoretiskt sätt samma resultat. Detta gör att riskpremiens storlek inte behöver uppskattas och därmed minskar osäkerheten i värderingen. Den riskneutrala värderingen är det som används av en trader vid hedging, men vid prissättning av derivat finns det flera ytterligare komponeneter, såsom vinstmarginal och termer som uppkommer genom kredit- och finansieringsrisk.

DiskonteringsräntaRedigera

Banker använder olika diskonteringsräntor för den riskneutrala värderingen av derivat, beroende på vilka förutsättningarna är för affären.

Utan säkerhetRedigera

Om affären genomförs utan säkerhet används antingen LIBOR eller OIS-ränta, antingen i en standardvaluta för hela portföljen, eller i lokal valuta för varje affär. För att få en konsekvent värdering av en hel portfölj, måste cross currency-räntor användas, snarare än envaluteräntor.

Med säkerhet (CSA-avtal)Redigera

För en fullt kollateraliserad motpart är den mottagna räntan för utestående kollateral som bör användas för diskontering. Valet av diskonteringsränta beror alltså på villkoren i CSA-avtalet. I det enklaste fallet kan kollateralräntan endast utbetalas i en enda valuta, och i så fall är vanligen denna valutas OIS-ränta det riktiga valet.

Med centraliserad clearing (CCP)Redigera

Vid handel via en CCP är det clearinghusets interna modeller som avgör diskonteringsräntan. För swappar genom LCH Clearnet är det exempelvis en envalute-OIS.[1]

ReferenserRedigera

  1. ^ Green, Andrew (2016). XVA Credit, Funding and Capital Valuation Adjustments. Sussex, Storbritannien: John Wiley & Sons Ltd. sid. 8-10. ISBN 978-1-118-55676-4