Ring, alla klockor / Ringen, I klockor är en julpsalm med text från 1856 av Nicolai Frederik Grundtvig, översatt till svenska 1879 av Emilia Ahnfelt-Laurin, texten bearbetades ytterligare 1936 av Natanael Beskow. Musik: Stralsund (1665).

Beskows bearbetade text är upphovsrättsligt skyddad till 70 år efter hans död 1953.

Publicerad iRedigera