Riksdagen 1853–1854 ägde rum i Stockholm.


Riksdagen 1853–1854
Ståndsriksdag
Stockholm
Riksdagens varaktighet
21 november 1853–5 december 1854
(379 dagar)
◄ 1850–18511856–1858 ►
Redigera Wikidata

Ständerna sammanträdde till lagtima riksdag i Stockholm den 21 november 1853. Till lantmarskalk förordnades Henning Hamilton. Talman i prästeståndet var Hans Olof Holmström, som 1852 blivit ärkebiskop. I borgarståndet blev borgmästaren i Norrköping Per Johan Lagergren talman och en av Stockholms representanter, Anders Magnus Brinck, vice talman. I bondeståndet blev Nils Strindlund från Västernorrlands län talman och Adolf Wilhelm Svartling från Östergötlands län vice talman. Till bondeståndets sekreterare förordnades häradshövdingen Johan Roy.

Riksdagen avslutades den 5 december 1854.