Öppna huvudmenyn
Karta över Rigsfællesskabet.

Rigsfællesskabet (på svenska ungefär Riksgemenskapen) är den danska termen för relationen mellan Danmark och de två självstyrande regionerna Färöarna och Grönland. Bägge regionerna har långtgående självstyre, infört i sina första versioner 1948 respektive 1979.

Den danska grundlagen gäller för alla tre regionerna, och varken självstyret eller begreppet Rigsfællesskabet är inskrivet i grundlagen, och begreppet Rigsfællesskabet är överhuvudtaget inte reglerad i någon lag. Rigsfællesskabet är "hela Danmark", men statsvetenskapligt är det inte så lätt att definiera. Det är inte en federation som USA eller Tyskland, vilken kräver likställdhet mellan de ingående delarna. Regionerna Färöarna och Grönland har mycket starkare ställning än de inom-danska regionerna.

Rigsfællesskabet är också asymmetriskt: Grönland och Färöarna är representerade i det danska folketinget, men Danmark har ingen representation i den beslutande församlingen i de två regionerna. Det är heller inte så löst sammansatt som grupperingen Brittiska Samväldet vilken består av självständiga stater. Danmark är med i EU, Färöarna och Grönland är det inte, samtidigt som de båda regionerna inte har en egen utrikespolitik.

Denna konstruktion med Rigsfællesskabet har kritiserats av vissa grönländska och färöiska politiker som önskar sig full självständighet, eller – som en första början – en förhandling mellan suveräna stater om deras framtida status. Grönland höll en folkomröstning i november 2008 om en utvidgning av sitt självstyre – ett beslut som är grundat i fleråriga diskussioner mellan Grönland och den danska regeringen. I folkomröstningen röstade 75 % för utökat självstyre.

KällorRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från danskspråkiga Wikipedia, Rigsfællesskabet
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Rigsfællesskabet