En ridväg är en markerad och avskild väg som är avsedd för hästar med ryttare. Ridvägar är ofta upptrampade eller gruslagda stigar. De brukar vara skilda från gång- och cykelvägar så att fotgängare och cyklister inte ska besväras av gyttja eller spillning. De är också skilda från biltrafik för att skydda hästar, ryttare, och hästars hovar.

Skylt för ridväg
Ridväg i Hillingdon

I engelska och walesiska bestämmelser om rätt att använda hävdvunna rutter över privat mark (engelska: rights of way) skiljer man mellan allmän gångstig (engelska: public footpath) och allmän ridstig (engelska: bridleway), där man på de senare får röra sig också med häst och cykel.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera