Riddarhussekreterare kallas den främste tjänstemannen vid Riddarhuset i Stockholm. Riddarhussekreterarens ursprungliga uppgift var att föra protokoll vid ridderskapets och adelns riksdagsförhandlingar, vilket efter ståndsriksdagens avskaffande 1866 ändrades till att föra protokoll vid adelsmötet för Sveriges ridderskap och adel. Riddarhussekreteraren är riddarhusets ombudsman och chef för dess förvaltning m.m. I denna egenskap är riddarhussekreteraren föredragande i Riddarhusets styrelse, som kallas riddarhusdirektionen.

Svenska riddarhussekreterare redigera