Riddarhusgenealog, titel på den tjänsteman vid det svenska Riddarhuset och det finska Riddarhuset som har ansvar för genealogiska frågor.

Finska riddarhusgenealogerRedigera

Svenska riddarhusgenealogerRedigera