Riddarhusgenealog är den tjänsteman vid det svenska Riddarhuset och det finska Riddarhuset som har ansvar för genealogiska frågor.

Finska riddarhusgenealoger

redigera

Svenska riddarhusgenealoger

redigera