Atazanavir.png
Atazanavir
Kemiskt namn
ATC-kod J05AE08
Farmakoterapeutisk grupp: Proteashämmare
Handelsnamn: Reyataz

Atazanavir är en bromsmedicin som används mot HIV. Atazanavir verkar genom att hämma HIV-virusets proteasprotein och som behövs för att viruset skall kunna replikera sig.

Atazanavir ökar inte triglycerider och lipider lika mycket som andra proteashämmare.