Revolutionär marxism är en socialistisk doktrin som säger att en revolution är nödvändig förutsättning för att förändra samhällets strukturer. Olika grupper ser inte lika på revolution. Revolutionära socialister ser revolution som ett tillstånd som krävs för att upprätta socialismen medan ortodoxa marxister ser revolutionen som en oundviklighet även om den inte är förutbestämd. Revolutionär marxism motsätter sig sociala rörelser som försöker att gradvis förändra eller justera det kapitalistiska ekonomiska och sociala systemet genom politiska reformer.

Revolutionär marxism utgörs av flera politiska och sociala rörelser. Dessa utgörs av ortodoxa marxister, såsom marxism-deleonism, impossibilism och Luxemburgism, liksom rörelser baserad i leninism och i teorin om avantgardism, det vill säga en revolution ledd av en förtrupp – ett avantgarde, såsom maoism, marxism-leninism och trotskism.

Icke marxistisk revolutionär socialism utgörs av anarkister, revolutionär syndikalism och vissa former av demokratisk socialism. Dessa förespråkar en social revolution.

Se ävenRedigera