David Teniers den yngre: Ärkehertig Leopold Wilhelm i sitt galleri i Bryssel (ca. 1651). Friherre Louis Nathaniel von Rothschilds (1882-1955) samling, Wien. Den beslagtogs 1938 och restituerades 1999.

Restitution av stöldkonst är ett återlämnande av konstverk som stals av nazister över hela Europa under nationalsocialismens tidevarv, till deras tidigare ägare eller till dessas arvingar.