Traktör (uttalas traktöʹr) är en bildning till traktera, i analogi med franska traiteur. Det är en titel på en person som driver eller förestår en restaurang eller krog.

Tore Wretman, hovtraktör.

Traktören kan vara värdshusvärd, gästgivare, krogvärd, krögare, källarmästare, restauranginnehavare (restaurangägare), eller restauratör[1]. En restauratör är en person som driver en restaurang som restauranginnehavare eller källarmästare. I synnerhet i officiellt språkbruk är titeln restauratör enligt Svenska Akademiens ordlista över svenska språket en person som driver eller förestår restaurangrörelse, eller annan matservering, eller håller restauration (restaurangverksamhet med restaurang, matställe, värdshus), eller svarar för förplägnaden vid en förenings fester. Restauratören kan även vara innehavare av, eller föreståndare för en restaurang och dylikt, restauranginnehavare, restaurangchef eller restaurangdirektör.[2]

Titeln "traktör" var vanlig för källarmästare och värdshusvärdar under 1700-talet och under förra hälften av 1800-talet. På 1700-talet bildade de även yrkessammanslutningen Traktörsocietet som existerade till 1846 då skråväsendet avskaffades i Sverige. Därefter ersattes titeln traktör av källarmästare och har blivit vanlig i vår tid. Några exempel på kända svenska traktörer som tilldelats titeln "hovtraktör" är Tore Wretman (1966), Werner Vögeli (1977) och Stefano Catenacci (2012).

Se ävenRedigera

KällaRedigera

  • Nationalencyklopedin, Artonde bandet, Bokförlaget Bra Böcker, 1995, sidan 376. ISBN 91-7024-620-3.

NoterRedigera