Traktör (uttalas traktöʹr) är en titel på en person som driver eller förestår en restaurang eller krog. Ordet är bildat utifrån traktera, i analogi med franska traiteur.

Tore Wretman, som fick titeln hovtraktör 1966.

Traktören kan vara värdshusvärd, gästgivare, krogvärd, krögare, källarmästare, restauranginnehavare (restaurangägare), eller restauratör[1].

Titeln traktör var vanlig för källarmästare och värdshusvärdar i Sverige under 1700-talet och under första hälften av 1800-talet. På 1700-talet bildades yrkessammanslutningen Traktörsocietet som existerade till 1846 då skråväsendet avskaffades i Sverige. Därefter ersattes titeln traktör av källarmästare som har blivit vanlig i vår tid. Några exempel på kända svenska traktörer som tilldelats titeln "hovtraktör" är Tore Wretman (1966), Werner Vögeli (1977) och Stefano Catenacci (2012).

Se även redigera

Referenser redigera

Noter redigera

Tryckta källor redigera