Remixkultur (från engelskans Remix culture och ibland read-write culture) är ett samhälle eller en kultur som tillåter och uppmuntrar bearbetning av konstverk och andra verk genom att kombinera eller modifiera befintligt material för att skapa en ny produkt. En remixkultur är tillåtande mot förbättringar, förändringar, sammanslagningar och andra ändringar av verk som är skyddade av upphovsrätten.

En ikon med byggklossar som symbol för remix, föreslagen av Creative Commons.
Lawrence Lessig, juridikprofessor vid Harvard University, kallade 2010 Walt Disney för en "extraordinär remixare" och hyllade honom som ett ideal för remixkulturen.

Sedan tidigt 2000-tal, och i sin bok Remix från 2008, har Lawrence Lessig, professor i juridik vid Harvard University, menat att det är önskvärt i en digital tidsålder. 2001 var Lessig en av grundarna av Creative Commons som föreslog standardiserade licenser som åter möjliggjorde remixer av nyskapade verk, vilket inte är tillåtet med det skydd av verk som omfattas av upphovsrätten.

Remixkulturen inspirerades av rörelsen för fri programvara och öppen källkod som uppmuntrar till användning och ändringar av mjukvara.

Exempel redigera

Juridik redigera

Om inte upphovsmannen uttryckligen medgivit remix av verket (till exempel genom någon fri licens) utgör upphovsrätten ofta ett hinder i remixkultur. Även i de fall då upphovsmannens ensamrätt har upphört att gälla (ofta flera decennier efter dennes död) kan upphovsrätten utgöra ett hinder. Flera länder, bland annat Sverige och andra nordiska länder, har ett klassikerskydd som förbjuder opassande förvanskning av äldre verk som inte längre skyddas av upphovsrätten ("kränker den andliga odlingens intressen"). I Sverige infördes lagen 1960, men det dröjde till 2021 innan den prövads i rätten.

Inom den amerikanska lagstiftningen förekommer samlingsbegreppet fair use (ungefär "skäligt bruk") som berör begränsningar och undantag i upphovsrätten och som i vissa fall möjliggör återanvändning av verk. Skäligt bruk inkluderar reproduktion för kritik, kommentar, nyhetsrapportering, undervisning eller forskning.

Bildgalleri redigera

Se även redigera

Referenser redigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Remix culture, 6 juli 2016.

Noter redigera

  1. ^ "Kulturnyheterna" kl 18.13 (vid 9 min 45 sek), Sveriges Television, 13 oktober 2016.