För andra betydelser, se Remanens (olika betydelser).

Remanens innebär att ett lagringsmedium bibehåller sin data även när strömmen bryts. Icke-remanenta minnen raderas således då strömmen bryts.

Exempel på remanenta minnenRedigera

Exempel på icke-remanenta minnenRedigera

  • RAMminne
  • BIOSminnet (delvis remanent, då strömmen bryts återställs minnet till ursprungsversionen)