Remanens innebär att ett lagringsmedium bibehåller sin data även när strömmen bryts. Icke-remanenta minnen raderas således då strömmen bryts.

Exempel på remanenta minnen redigera

Exempel på icke-remanenta minnen redigera

  • RAMminne
  • BIOSminnet (delvis remanent, då strömmen bryts återställs minnet till ursprungsversionen)