Reklamfilm

vanligtvis korate film med reklaminnehåll
Denna artikel handlar om reklamfilm som uttrycksform. Se reklam i TV för ett ekonomiskt och juridiskt perspektiv på reklam i TV.

Reklamfilm är reklam i form av rörlig bild. Reklamfilm förekom först vid visning av biograffilmer men idag förekommer de i nästan alla kommersiella TV-kanaler. Reklamfilmer kan också utgöra propaganda. När ett företag syns i en reklamfilm kommer tittaren ihåg varumärket och är därför mer benägen välja det framför andra varumärken vid inköp. En kraftigt växande marknad för reklamfilm är publicering på Internet varav Youtube är den största publiceringstjänsten. Reklamfilmer på Internet blir normalt längre än TV-reklamfilmer, för de behöver inte på samma sätt ta hänsyn till kostnaden för publiceringen.

Från inspelningen av en reklamfilm för Pågatågen 2010.