Reinhold Johan von Lingen

svensk friherre, generallöjtnant och landshövding

Reinhold Johan von Lingen, född 28 augusti 1708 i Visby domkyrkoförsamling, Gotlands län, död 30 september 1785 i Slaka församling, Östergötlands län (på Normstorp), var en svensk friherre och generallöjtnant.

Reinhold Johan von Lingen avporträtterad i uniform m/1756 för Älvsborgs regemente, han bör dessutom Svärdsordens kraschan på bröstet och dess band över axeln. Porträtt från 1759 av Daniel Woge.

BiografiRedigera

Reinhold Johan von Lingen var son till överinspektor Peter von Lingen och Margareta Tersmeden, som adlades till friherrinna Cedercreutz.

Matros vid amiralitetet i Karlskrona 1723 kom han under flera år att under strapatsrika förhållanden tjänstgöra i en rad olika främmande arméer innan han åter kom att verka med full kraft inom den svenska krigsmakten från 1741. Detta år kastades han in i det nyss påbörjade kriget mot Ryssland. Under detta krig blev von Lingen mest känd som den som 1743 förde över fredspreliminären från Åbo till Stockholm via Åland och Grisslehamn. Detta skedde under svåra omständigheter, bland annat tvingades han både simma över ett sund, använda en liten fiskebåt och stundom färdas med en hastigt ihopbragd flotta för att nå Stockholm. För denna insats blev han naturaliserad svensk adelsman 1743.

von Lingen blev senare överste för Älvsborgs regemente 1751, generalmajor 1757 samt slutligen generallöjtnant 1761 och deltog i sistnämnda egenskap som en av befälhavarna i pommerska kriget. Han verkade också från 1763 som landshövding i Kristianstads län och endast ett par veckor 1772 i Malmöhus län utan att låta tala om sig samt upphöjdes till friherre 1764.

Hans utnämning till landshövding i Malmö var enligt Carl Grimberg en skandal. Lingen var en rättrogen mössa och belönades av partiet med landshövdingesysslan, inte för att tillträda den, utan för att sälja den vidare, vilket också skedde i det han överlät sysslan till överste Bengt Gustaf Frölich.

UtmärkelserRedigera

  • Adlad - 11 september, 1743
  • Riddare av Svärdsorden - 26 september, 1748
  • Kommendör av Svärdsorden - 26 november, 1759
  • Friherre - 4 februari, 1764

ReferenserRedigera

KällorRedigera