Statens reindriftsforvaltning

(Omdirigerad från Reindriftsforvaltningen)

Statens reindriftsforvaltning är en norsk statlig myndighet fram till 1 juli 2014. Därefter slås den samman med Statens landbruksforvaltning för att bilda det nyblivna Landbruksdirektoratet.

OrganisationRedigera

Reindriftsforvaltningen, som har 23 anställda (juni 2014), har ansvar för frågor om renskötsel, arealförvaltning, resurstillsyn, upprätthållande av renstängsel och skötsel av de statliga fjällstugorna i Finnmark fylke. Myndigheten sorterar under Landbruks- og matdepartementet.

I Norge skall det finnas upp till omkring 200.000 tamrenar. Samisk renskötsel ska bedrivas i Norges samiska områden, vilka omfattar 40 % av landets yta, på ett område från Finnmark i norr till Engerdal i Hedmark i söder. Det förekommer också samisk renskötsel i Trollheimen.

I fjällområdena i södra Norge, söder om det samiska området, driver tamrenlag renskötsel baserat på arrendeavtal.

Renskötsel i det samiska området förvaltades till och med 2013 genom sex renbetesområden under myndigheten:

  • Øst-Finnmark reinbeiteområde, kontor i Karasjok
  • Vest-Finnmark reinbeiteområde, kontor i Kautokeino
  • Troms reinbeiteområde, kontor i Andselv
  • Nordland reinbeiteområde, kontor i Fauske
  • Nord-Trøndelag reinbeiteområde, kontor i Snåsa
  • Sør-Trøndelag og Hedmark reinbeiteområde, kontor i Røros

Sedan 2014 är dessa omdöpta till avdelningar och ligger under fylkesmännen i de fem nordligaste fylkena.

Renbetesområdena är indelade i renbetesdistrikt, en ordning som inrättades i slutet av 1800-talet. År 2005/06 fanns det 82 renbetesdistrikt i Norge, fördelade på 72 sommar- och helårsbetesdistrikt och tio distrikt för vår-, höst- och vinterbete för norsk renskötsel eller som betesmark för svensk renskötsel.

Varje renbetesdistrikt är indelat i flera renskötsellag, vilka har tillåtelse för bete av ett visst antal renar inom det egna distriktet.

HistorikRedigera

Myndigheten etablerades ursprungligen som Lappevesendet og reindrifta, namnädrades 1960 till Reindrifta, 1992 till Reindriftsforvaltningen och 2013 till Statens reindriftsförvaltning.[1]

KällorRedigera

Denna artikel baserar sig på artikeln "Reindriftsforvaltning" på Wikipedia på nynorska

NoterRedigera

Externa länkarRedigera