Regnperiod, regntid, är den årstid som brukar ha mest nederbörd. Begreppet används framförallt för områden med tropiskt eller subtropiskt klimat, där temperaturskillnaderna mellan sommar och vinter är mindre påtagliga än i tempererat klimat.

Det är framförallt savannområden som har en tydlig regnperiod; i tropisk regnskog kan regnet vara rikligt året runt, och i öken är regn ytterst ovanligt. (Denna period existerar bara närmast ekvatorn.)

Se ävenRedigera