Regeringen Zapatero var Spaniens regering 2004-2011 och leddes av José Luis Rodríguez Zapatero från Socialistiska arbetarpartiet (PSOE). Den tillträdde den 17 april 2004 efter valsegern över det sittande regeringspartiet Partido Popular i parlamentsvalet 2004. I parlamentsvalet 2008 segrade åter socialisterna och Zapatero kunde utse sin andra ministär som tillträdde den 12 april 2008. Under hösten 2011 utlystes nyval i förtid, varvid en ny regering bildades under ledning av Mariano Rajoy. Den tillträdde den 22 december 2011.

Zapateros regering bestod av följande ministrar:

Befattning Namn
Regeringschef
(Presidente del Gobierno)
José Luis Rodríguez Zapatero
Regeringens första vice ordförande och talesperson
(Vicepresidenta Primera, Ministra de la Presidencia y Portavoz del Gobierno)[1]
María Teresa Fernández de la Vega 2004-2010
Alfredo Pérez Rubalcaba 2010-2011
Elena Salgado 2011-2011
Regeringens andra vice ordförande och finansminister
(Vicepresidenta Segunda y Ministra de Economía y Hacienda)
Pedro Solbes 2004-2009
Elena Salgado 2009-2011
Manuel Chaves 2011-2011
Regeringens tredje vice ordförande och minister för territoriell politik
(Vicepresidente Tercero y Ministro de Política Territorial)[2] 2009-2011
Manuel Chaves 2009-2011
Utrikesminister
(Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación)
Miguel Ángel Moratinos 2004-2010
Trinidad Jiménez 2010-2011
Justitieminister
(Ministro de Justicia)
Juan Fernando López 2004-2007
Mariano Fernández Bermejo 2007-2009
Francisco Caamaño Domínguez 2009-2011
Försvarsminister
(Ministra de Defensa)
José Bono 2004-2006
José Antonio Alonso 2006-2008
Carme Chacón 2008-2011
Inrikesminister
(Ministro del Interior)
José Antonio Alonso 2004-2006
Alfredo Pérez Rubalcaba 2006-2011
Antonio Camacho 2011-2011
Infrastrukturminister (Ministro de Fomento) Magdalena Álvarez 2004-2009
José Blanco López 2009-2011
Utbildningsminister[3]
(Ministra de Educación y Ciencia) 2004-2008
(Ministra de Educación, Política Social y Deporte) 2008-2009
(Ministra de Educación) 2009-2011
María Jesús San Segundo 2004-2006
Mercedes Cabrera 2006-2009
Ángel Gabilondo 2009-2011
Arbetsmarknads- och socialminister[4]
(Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales) 2004-2008
Arbetsmarknads- och migrationsminister
(Ministro de Trabajo e Inmigración) 2008-2011
Jesús Caldera 2004-2008
Celestino Corbacho 2008-2010
Valeriano Gómez 2010-2011
Närings- och turistminister
(Ministro de Industria, Turismo y Comercio)
José Montilla 2004-2006
Joan Clos 2006-2008
Miguel Sebastián 2008-2011
Jordbruks- och fiskeminister
(Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación) 2004-2008[5]
Elena Espinosa 2004-2008
Miljöminister
(Ministra de Medio Ambiente) 2004-2008[5]
Minister för miljö-, landsbygd- och havsmiljö
(Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de España) 2008-2011
Cristina Narbona 2004-2008
Elena Espinosa 2008-2010
Rosa Aguilar 2010-2011
Minister i regeringschefens kansli
(Ministro de la Presidencia)
María Teresa Fernández de la Vega 2004-2010
Ramón Jáuregui 2010-2011
Minister för offentlig förvaltning
(Ministro de Política Territorial de España) 2004-2009[6]
Jordi Sevilla Segura 2004-2007
Elena Salgado 2007-2009
Kulturminister
(Ministra de Cultura)
Carmen Calvo 2004-2007
César Antonio Molina 2007-2009
Ángeles González-Sinde 2009-2011
Minister för hälsa och konsumentskydd
(Ministro de Sanidad y Consumo) 2004-2009
Minister för hälsa och socialpolitik[7]
(Ministra de Sanidad y Política Social) 2009-2011
Elena Salgado 2004-2007
Bernat Soria 2007-2009
Trinidad Jiménez 2009-2010
Leire Pajín 2010-2011
Bostadsminister
(Ministra de Vivienda) 2004-2010[8]
María Antonia Trujillo 2004-2007
Carme Chacón 2007-2008
Beatriz Corredor 2008-2010
Minister för vetenskap och innovation[9]
(Ministra de Ciencia e Innovación) 2008-2011
Cristina Garmendia 2008-2011
Jämställdhetsminister[10]
(Ministra de Igualdad) 2008-2010
Bibiana Aído 2008-2010

FotnoterRedigera

  1. ^ de la Vega sorterar under regeringschefens kontor motsvarande svenska Statsrådsberedningen.
  2. ^ Ingen tredje vice regeringschef var utnämnd före 2009 eller efter 2011. Frågor om territoriell politik hanterades i första hand av ministern för offentlig förvaltning före 2009.
  3. ^ 2004 sorterade även vetenskapsfrågor under utbildningsministern, men 2008 flyttades dessa frågor till en särskild minister för vetenskap och innovation. Samma år tillkom socialpolitiska frågor som tidigare sorterat under arbetsmarknadsministern. 2009 flyttades de socialpolitiska frågorna till hälsoministern.
  4. ^ Socialpolitiska frågor fördes över till utbildningsministern 2008 och istället tillkom migrationsfrågor för arbetsmarknadsministern.
  5. ^ [a b] Jordbruks- och miljöministrarnas portföljer slogs samman 2008.
  6. ^ Minister för offentlig förvaltning ersattes med ministern för territoriell politik.
  7. ^ De socialpolitiska frågorna sorterade före 2009 under utbildningsministern.
  8. ^ Bostadsfrågorna sorterar under infrastrukturminister från 2010.
  9. ^ Vetenskaps- och innovationsfrågor sorterade före 2008 under utbildningsministern.
  10. ^ Jämställdhetsfrågor hanterades av arbetsmarknads- och socialministern före 2008 och hanteras av ministerns för hälsa och socialpolitik från 2010.