Ministärerna Schröder I och II var Tysklands förbundsregering mellan den 27 oktober 1998 och 18 oktober 2005. Den var en koalitionsregering bestående av partierna SPD och Allians 90/De gröna (Grüne) och leddes av förbundskansler Gerhard Schröder. I förbundsdagsvalet 1998 segrade den röd-gröna koalitionen över de borgerliga, CDU/CSU i koalition med FDP, som hade regerat landet sedan 1982 under Helmut Kohls ledning. De gröna, som leddes av utrikesminister och vicekanslern Joschka Fischer, ingick för första gången i en federal regering. En intern strid blossade 1999 upp mellan Schröder och finansministern och tidigare partiledaren Oskar Lafontaine som ledde till att den senare avgick från sin post. Lafontaine lämnade senare SPD och bildade partiet Valalternativet Arbete och social rättvisa (WASG).

I förbundsdagsvalet 2002 segrade åter den röd-gröna koalitionen och regeringen Schröder II svors in den 22 oktober. Efter förbundsdagsvalet 2005 tvingades dock Schröder avgå och hans regering ersattes av regeringen Merkel I som var en stor koalition mellan CDU, CSU och SPD.

Sammansättning Redigera

Befattning Namn Ministerium Tillträdde Avgick Parti
Förbundskansler (Bundeskanzler) Gerhard Schröder Bundeskanzleramt 1998 2005 SPD
Förbundskanslerns ställföreträdare, ”vicekansler”
(Stellvertreter der Bundeskanzler, ”Vizekanzler”)
Joschka Fischer Auswärtiges Amt 1998 2005 Grüne
Utrikesminister (Bundesminister des Auswärtigen)
Inrikesminister (Bundesminister des Innern) Otto Schily Bundesministerium des Innern 1998 2005 SPD
Justitieminister (Bundesminsterin der Justiz) Herta Däubler-Gmelin Bundesministerium der Justiz 1998 2002 SPD
Brigitte Zypries 2002 2005
Finansminister (Bundesminister der Finanzen) Oskar Lafontaine Bundesministerium der Finanzen 1998 1999 SPD
Hans Eichel 1999 2005
Ekonomi- och teknologiminister
(Bundesminister für Wirtschaft und Technologie)
Werner Müller Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 1998 2002 opolitisk
Ekonomi- och arbetsmarknadsminister
(Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit)
Wolfgang Clement Bundesministerium für Wirtschaft
und Arbeit
2002 2005 SPD
Arbetsmarknads- och socialminister
(Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung)
Walter Riester Bundesministerium für Arbeit
und Sozialordnung
1998 2002 SPD
Livsmedels-, jordbruks- och skogsbruksminister
(Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten)
Karl-Heinz Funke Bundesministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten
1998 2001 SPD
Konsument-, livsmedels- och jordbruksminister
(Bundesminister für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft)
Renate Künast Bundesministerium für Verbraucherschutz,
Ernährung und Landwirtschaft
2001 2005 Grüne
Försvarsminister (Bundesminister der Verteidigung) Rudolf Scharping Bundesministerium der Verteidigung 1998 2002 SPD
Peter Struck 2002 2005
Familje-, senior-, kvinno- och ungdomsminister
(Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend)
Christine Bergmann Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
1998 2002 SPD
Renate Schmidt 2002 2005
Hälsominister (Bundesministerin für Gesundheit) Andrea Fischer Bundesministerium für Gesundheit 1998 2001 Grüne
Ulla Schmidt 2001 2002 SPD
Hälso- och socialförsäkringsminister
(Bundesministerin für Gesundheit und Soziale Sicherung)
Bundesministerium für Gesundheit
und Soziale Sicherung
2002 2005
Trafik- och bostadsminister
(Bundesminister für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen)
Franz Müntefering Bundesministerium für Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen
1998 1999 SPD
Reinhard Klimmt 1999 2000
Kurt Bodewig 2000 2002
Manfred Stolpe 2002 2005
Miljöminister
(Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit)
Jürgen Trittin Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit
1998 2005 Grüne
Utbildnings- och forskningsminister
(Bundesministerin für Bildung und Forschung)
Edelgard Bulmahn Bundesministerium für Bildung und
Forschung
1998 2005 SPD
Biståndsminister
(Bundesministerin für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)
Heidemarie Wieczorek-Zeul Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung
1998 2009 SPD
Minister för särskilda uppgifter, chef för Förbundskanslerns kansli
(Bundesminister für besondere Aufgaben, chef des Bundeskanzleramts)[1]
Bodo Hombach Bundeskanzleramt 1998 1999 SPD

Bilder Redigera

Schröder I Schröder II

Fotnoter Redigera

  1. ^ Frank-Walter Steinmeier var chef för Bundeskanzleramt 1999–2005, dock i egenskap av statssekreterare och icke såsom regeringsledamot.
Företrädare:
Kohl V
Tysklands förbundsregering
1998–2005
Efterträdare:
Merkel I