Regeringen Miettunen II var Republiken Finlands 58:e regering där fem partier ingick: Centerpartiet, SDP, Svenska folkpartiet, Liberala folkpartiet och DFFF. Ministären regerade från 30 november 1975 till 29 september 1976. Regeringsbildningen gick till under exceptionella omständigheter. President Urho Kekkonen ansåg det viktigt att det gick att bilda en politisk regering i landet och såg till att representanter för fem partier bildade en så kallad "nödlägesregering". Regeringen Liinamaa, en opolitisk ämbetsmannaregering, hade regerat efter att partierna inte kunnat enas om en regeringsbas efter riksdagsvalet 1975. Partierna förblev sinsemellan oeniga och Miettunens nödlägesregering hade det svårt. Regeringsprogrammet kunde partierna enas om först i mars 1976 och redan i maj 1976 lämnade Miettunen in regeringens avskedsansökan. Kekkonen vägrade att acceptera Miettunens avgång men regeringsbasen sprack slutgiltigt i september 1976 då socialdemokraterna lämnade regeringen med en motivering som gällde jordbrukspolitiken och Miettunen fick i uppdrag att bilda en ny regering utan vänsterpartierna.

MinistrarRedigera

Minister Ämbetsperiod Parti
Statsminister
Martti Miettunen
Kalevi Sorsa, ställföreträdare

30 november 1975–29 september 1976
30 november 1975–29 september 1976

Centern
SDP
Minister i statsrådets kansli
Reino Karpola

30 november 1975–29 september 1976

Centern
Utrikesminister
Kalevi Sorsa

30 november 1975–29 september 1976

SDP
Minister i utrikesministeriet
Sakari T. Lehto

30 november 1975–29 september 1976

opolitisk
Justitieminister
Kristian Gestrin

30 november 1975–29 september 1976

SFP
Inrikesminister
Paavo Tiilikainen

30 november 1975–29 september 1976

SDP
Minister i inrikesministeriet
Olavi Hänninen
Arvo Hautala

30 november 1975–29 juni 1976
29 juni 1976–29 september 1976

DFFF
DFFF
Försvarsminister
Ingvar S. Melin

30 november 1975–29 september 1976

SFP
Finansminister
Paul Paavela

30 november 1975–29 september 1976

SDP
2:a finansminister
Viljo Luukka
Esko Rekola

30 november 1975–9 april 1976
9 april 1976–29 september 1976

opolitisk
opolitisk
Undervisningsminister
Paavo Väyrynen

30 november 1975–29 september 1976

Centern
2:a undervisningsminister
Kalevi Kivistö

30 november 1975–29 september 1976

DFFF
Jord- och skogsbruksminister
Heimo Linna

30 november 1975–29 september 1976

Centern
Trafikminister
Kauko Hjerppe

30 november 1975–29 september 1976

DFFF
Handels- och industriminister
Eero Rantala

30 november 1975–29 september 1976

SDP
Minister i handels- och industriministeriet
Sakari T. Lehto

30 november 1975–29 september 1976

opolitisk
Social- och hälsovårdsminister
Irma Toivanen

30 november 1975–29 september 1976

LFP
Minister i social- och hälsovårdsministeriet
Pirkko Työläjärvi

30 november 1975–29 september 1976

SDP
Arbetskraftsminister
Paavo Aitio

30 november 1975–29 september 1976

DFFF
Företrädare:
Liinamaa
Finlands regering
19751976
Efterträdare:
Miettunen III


KällorRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från finskspråkiga Wikipedia.