Regeringen Hitler

regering i Tyskland åren 1933-1945

Regeringen Hitler utgjorde Tysklands statsskick och styre mellan den 30 januari 1933 till den 30 april 1945. Detta efter att Adolf Hitler valts av Paul von Hindenburg till ny rikskansler. Det var den första och mest dominerade regering som leddes av det Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet (NSDAP).

Regeringsförklaring av Hitlers regering i Berlin 1933

Året efter att regeringen tillträtt (1934) kom övriga partier i landet att förbjudas. Samma år tilldelas Adolf Hitler titeln Führer und Reichskanzler.


Ministärens sammansättning

redigera
Ämbete Namn Ämbetstid Parti
Rikskansler Adolf Hitler 30 januari 1933 – 30 april 1945 NSDAP
Vice rikskansler Franz von Papen 30 januari 1933 – 7 augusti 1934 inget
Utrikesminister Konstantin von Neurath 30 januari 1933 – 4 februari 1938 inget (NSDAP från 1937)
Joachim von Ribbentrop 4 februari 1938 – 30 april 1945 NSDAP
Inrikesminister Wilhelm Frick 30 januari 1933 – 24 augusti 1943 NSDAP
Heinrich Himmler 24 augusti 1943 – 30 april 1945
Finansminister Lutz Graf Schwerin von Krosigk 30 januari 1933 – 30 april 1945 inget (NSDAP från 1937)
Justitieminister Franz Gürtner 30 januari 1933 – 29 januari 1941 DNVP (NSDAP från 1937)
Franz Schlegelberger 29 januari 1941 – 24 augusti 1942 NSDAP
Otto Georg Thierack 24 augusti 1942 – 30 april 1945
Försvarsminister Werner von Blomberg 30 januari 1933 – 5 februari 1938 inget
Wilhelm Keitel (i egenskap av Oberkommando der Wehrmacht) 5 februari 1938 – 30 april 1945
Ekonomiminister Alfred Hugenberg 30 januari 1933 – 20 juni 1933 DNVP
Kurt Schmitt 29 juni 1933 – 3 augusti 1934 NSDAP
Hjalmar Schacht 3 augusti 1934 – 26 november 1937 inget (NSDAP från 1937)
Hermann Göring 26 november 1937 – 15 januari 1938 NSDAP
Walther Funk 5 february 1938 – 30 april 1945
Jordbruksminister Alfred Hugenberg 30 januari 1933 – 29 juni 1933 DNVP
Walther Darré 29 juni 1933 – 23 maj 1942 NSDAP
Herbert Backe 23 may 1942 – 30 april 1945
Arbetsmarknadsminister Franz Seldte 30 januari 1933 – 30 april 1945 NSDAP (från 30 april 1933)
Postminister Paul von Eltz-Rübenach 30 januari 1933 – 2 februari 1937 inget
Wilhelm Ohnesorge 2 februari 1937 – 30 april 1945 NSDAP
Kommunikationsminister Paul von Eltz-Rübenach 30 januari 1933 – 2 februari 1937 inget
Julius Dorpmüller 2 februari 1937 – 30 april 1945 inget (NSDAP från 1941)
Minister för upplysning och propaganda Joseph Goebbels 13 mars 1933 – 30 april 1945 NSDAP
Luftfartsminister Hermann Göring 5 maj 1933 – 24 april 1945 NSDAP
Undervisningsminister Bernhard Rust 1 maj 1934 – 30 april 1945 NSDAP
Ecklesiastikminister Hanns Kerrl 16 juli 1935 – 15 december 1941 NSDAP
Hermann Muhs 15 december 1941 – 30 april 1945
Rustningsminister
(från 1943: Krigsproduktionsminister)
Fritz Todt 17 mars 1940 – 8 februari 1942 NSDAP
Albert Speer 8 februari 1942 – 30 april 1945
Riksminister för de ockuperade östområdena Alfred Rosenberg 17 november 1941 – 30 april 1945 NSDAP
Statsminister i Böhmen-Mähren Karl Hermann Frank 20 augusti 1943 – 30 april 1945 NSDAP
Minister utan portfölj
(från 1938: Riksminister)
Hermann Göring 30 januari 1933 – 28 april 1933 NSDAP
Ernst Röhm 1 december 1933 – 1 juli 1934
Rudolf Hess 1 december 1933 – 10 maj 1941
Hanns Kerrl 16 april 1934 – 18 juli 1935
Hans Frank 19 december 1934 – 30 april 1945
Hjalmar Schacht 26 november 1937 – 22 januari 1943
Otto Meissner 1 december 1937 – 30 april 1945
Hans Heinrich Lammers (chef för Rikskansliet) 1 december 1937 – 30 april 1945
Arthur Seyss-Inquart 1 maj 1939 – 30 april 1945
Martin Bormann 12 maj 1941 – 30 april 1945
Wilhelm Frick 24 augusti 1943 – 30 april 1945