Oscar II:s statsråd var Sveriges regering under första delen av Oscar II:s regeringstid, från 18 september 1872 till 20 mars 1876.

Oscar II:s statsråd
Sveriges regering


Statschef
Tidsperiod
Tillträde 18 september 1872
Frånträde 20 mars 1876
Ministrar och partier
Regeringschef Oscar II
Historik
Mandatperiod(er) 1873-1875
Företrädare Karl XV:s statsråd
Efterträdare De Geer d.ä.

Detta var den sista svenska ministären för vilken kungen fungerade som regeringschef - därefter övergick regeringsmakten till det nyinrättade statsministerämbetet; Louis De Geer d.ä. blev den första ämbetsinnehavaren.

Oscar II:s statsråd var också den sista regeringen med en justitiestatsminister och en utrikesstatsminister, vilka ersattes som departementschefer av justitieministern respektive utrikesministern.

Statsråd

redigera
Ämbete Minister Tillträdde Avgick Parti
Justitiestatsminister Axel Adlercreutz18 september 18728 april 1874Oberoende konservativ
 Eduard Carleson4 maj 187411 maj 1875Oberoende konservativ
 Louis De Geer d.ä.11 maj 187520 mars 1876Oberoende liberal
Utrikesstatsminister Baltzar von Platen18 september 187217 december 1872Oberoende liberal
 Oscar Björnstjerna17 december 187220 mars 1876Oberoende konservativ
Krigsminister Oscar Weidenhielm18 september 187220 mars 1876Partilös
Sjöförsvarssminister Abraham Leijonhufvud18 september 187223 december 1874Partilös
 Fredrik von Otter23 december 187420 mars 1876Partilös
Civilminister Axel Bergström18 september 187211 maj 1875Partilös
 Carl Johan Thyselius11 maj 187520 mars 1876Oberoende konservativ
Finansminister Carl Fredrik Wærn18 september 187228 september 1874Oberoende liberal
 Gustaf Åkerhielm28 september 187411 maj 1875Oberoende konservativ
 Hans Forssell11 maj 187520 mars 1876Oberoende liberal
Ecklesiastikminister Gunnar Wennerberg18 september 187211 maj 1875Partilös
 Fredrik Ferdinand Carlson11 maj 187520 mars 1876Partilös
Konsultativa statsråd
Konsultativa statsråd Karl Johan Berg18 september 187211 maj 1875Partilös
 Gerhard Lagerstråle11 maj 187520 mars 1876Partilös
 Oscar Alströmer18 september 187220 mars 1876Partilös
 Henrik Bredberg18 september 18721874Partilös
 Henric Lovén11 maj 187520 mars 1876Partilös

Statsministärer under resterande tid av Oscar II:s år som regent

Företrädare:
Karl XV:s statsråd
Sveriges regering
1872–1876
Efterträdare:
Regeringen De Geer d.ä.