Regent Street är en stor shoppinggata i Londons West End. Gatans namn syftar på prinsregenten, senare Georg IV, och byggdes efter arkitekten John Nashs planritningar från 1811 som en högtidlig rutt från regentens boning vid Carlton House.

Hamleys leksaksaffär vid Regent Street i London.

Gatan börjar som Lower Regent Street i korsningen med Charles II Street och Waterloo Place, går sedan norrut till Piccadilly Circus. Själva Regent Street börjar vid Piccadilly Circus och går västerut innan den kurvar sig norrut igen där den passerar Oxford Circus och blir Upper Regent Street och slutar till slut vid korsningen av Langham Place, Cavendish Place och Mortimer Street.