Regementsbefäl var enligt de befälsordningar som infördes 1972 och 1983 benämning på en befälsnivå i Försvarsmakten, vilken omfattade graderna major, överstelöjtnant, överste och överste av 1:a graden[1], respektive kompetensnivåerna 4–1. Motsvarande grader i flottan var örlogskapten, kommendörkapten, kommendör och kommendör av 1:a graden.

Regementsbefäl skall ej förväxlas med befälskåren regementsofficer som infördes genom 1972 års tjänsteställningsreform i Krigsmakten, då regementsofficerare även kan vara kompanibefäl eller generalspersoner.

Befälsnivåer redigera

Befälsnivå Grad
Generalspersoner General
Generallöjtnant
Generalmajor
Brigadgeneral
Regementsbefäl Överste
Överstelöjtnant
Major
Kompanibefäl Kapten
Löjtnant
Fänrik

Se även redigera

Referenser redigera