För den biologiska termen, se Refugium. För romanen La possibilité d'une île av den franske författaren Michel Houellebecq, se Refug (roman).

Refug, från latinets refugium, som betyder "tillflyktsort", är en upphöjning i vägbanan som avgränsar olika körfält och alltså visar vilket/vilka körfält fordonet ska ligga i. Refugens kanter är oftast satta i kantsten. En refug kan ibland vara till hjälp på en bred, hårt trafikerad väg som "mellanstation" när fotgängare ska korsa gatan. Refuger används ofta i dolda korsningar så att inte fordon tar svängen för brett via mötande fordons körfält vilket blir en situation med risk för krock.

En refug som delar körfälten i två

Se ävenRedigera