En reflexvinkel (alternativt särskrivet reflex vinkel) är inom geometrin en vinkel som är större än en rak vinkel (180°) men mindre än en perigon (360°, dvs ett varv). (Termerna reflexvinkel och perigon används dock inte av svenska matematiker.)

För en reflexvinkel α gäller: