Redlich-Kwongs ekvation är en tillståndsekvation för gaser som är bättre än van der Waals lag på att kvantitativt beskriva gasers tillstånd i temperatur- och tryckintervall nära där en gas övergår till vätska. Ekvationen har två parametrar som är specifika för olika gaser. Dessa brukar benämnas A och B, och kan antingen hittas i tabeller eller bestämmas ut ämnesspecifika data för kritiskt tryck och kritisk temperatur. Ekvationen har följande utseende:


Där
är trycket
är den allmänna gaskonstanten
är den molära volymen
är temperaturen
och är ämnesspecifika konstanter som beräknas enligt ekvationerna:där
Tc är den kritiska temperaturen och
Pc är det kritiska trycket

A och B för olika ämnen [1]
Ämne A (dm6 bar mol-2 K1/2) A (dm6 atm mol-2 K1/2) B(dm3 mol-1)
Helium 0,079905 0,078860 0,016450
Väte 1,4333 1,4145 0,018482
Syre 17,411 17,183 0,022082
Kväve 15,551 15,348 0,0267738
Bensen 453,32 447,39 0,082996

KällorRedigera

  • McQuarrie, Donald; John Simon. ”2” (på engelska). Molecular Thermodynamics. University Science Books. ISBN 1-891389-05-X 

NoterRedigera

  1. ^ McQuarrie, Donald; John Simon. ”2” (på engelska). Molecular Thermodynamics. University Science Books. ISBN 1-891389-05-X. ”Data är tagna ur tabell 2.4 på sidan 58”